Um?w sie
PROFESJONALNE PRANIE DYWANÓW

Wyk??adziny PCV

2008-05-16

W maju rozszarzamy zakres naszych us??ug o czyszczenie i zabezpieczanie pod??óg  PCV. Szczegó??y oferty pod nr 0 660 160 489; 0 801 000 202 lub na www.teledywan.pl .

HaloDywan i TeleDywan ju?? razem!

2008-01-10

W dniu 1 wrze??nia 2008 podpisana zosta??a umowa  zakupu warszawskich pralni HaloDywan.pl i Centrum Prania Dywanów i Wyk??adzin. Wszystkie karty rabatowe  HaloDywan.pl s? honorowane przez TeleDywan. Zamówienia mo??na sk??ada? pod dotychczasowymi numerami lub 0 801 000 202 oraz 0 660 160 489 od poniedzia??ku do pi?tku w godzinach 8-20, w soboty 9-17.

1 2 3
-ERRORnodatafileNie znaleziono pliku