Um?w sie
PROFESJONALNE PRANIE DYWANÓW

Oddzia?? w Katowicach

2009-03-10

Od 10 marca nasz oddzia?? w Katowicach obs??uguje kilentów na terenie ca??ego miasta oraz  w miejscowo??ciach oddalonych do 50 km od centrum. Zamówienia mo??na sk??ada? pod nr 0 801 000 202 lub 0 660 160 489 oraz na www.teledywan.pl.

Oddzia?? w Poznaniu

2009-03-01

Od 1 marca us??uga TeleDywan  jest dost?pna na teranie Poznania.  Nasz oddzia?? obs??uguje kilentów na terenie ca??ego miasta oraz  w miejscowo??ciach oddalonych do 50 km od centrum. Zamówienia mo??na sk??ada? pod nr 0 801 000 202; 0 660 160 489 lub na www.teledywan.pl .

Oddzia?? w Warszawie

2008-07-01

Od 1 lipca 2008 us??uga TeleDywan  jest dost?pna równie?? na teranie Warszawy.  Nasz oddzia?? obs??uguje kilentów na terenie ca??ego miasta oraz  w miejscowo??ciach oddalonych do 50 km od centrum. Zamówienia mo??na sk??ada? pod nr 0 801 000 202;  0 660 160 489  lub na www.teledywan.pl

Ekstraktor Spalinowy

2008-06-15

Od 15 czerwca 2008 wykonujemy us??ugi w biurach i domach naszych klientów przy u??yciu ekstraktora spalinowego. Du??a moc i uniwersalno??? ekstraktora pozwala na czyszczenie  powierzchni takich jak wyk??adziny, dywany, gres, granit, kostka betonowa. Zamówienia mo??na sk??ada? pod nr 0 801 000 202; 0 660 160 489 lub na www.teledywan.pl .

 

1 2 3
<831511f812c60be456c7ae4311d26585>-ERRORnodatafileNie znaleziono pliku